Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Lønforhandlingerne i efteråret 2020 og foråret 2021

 
Vejledning samt procedurer ved lønforhandlingerne for overenskomstansatte:
 
Procedurer ved lønforhandlingerne i efteråret 2020 og foråret 2021.

Så nærmer tiden sig igen for de årlige lønforhandlinger.
 
Har du et ønske om lønforhøjelse og har du en begrundelse for, hvorfor du skal have lønforhøjelse skal du udfylde et lønforhandlingsskema, som er en forudsætning for, at vi kan forhandle løn for dig.
Hvis du vurderer, at du ikke i denne omgang vil indsende skemaet, er det en beslutning du selv skal træffe, årsagen hertil kan være mange, du kan være en af dem der ved de seneste forhandlinger fik tildelt ekstra løn, du kan have fået forhandlet lønnen i forbindelse med nyansættelse og endelig kan du vurdere, at der ikke er nogen begrundelse for en lønforhandling. Uanset begrundelsen er lønforhandlingen en årlig tilbagevendende mulighed, som du kan gøre brug af.
Vi vil dog ikke anbefale at du venter flere år med at bede om lønforhøjelse, hvis det betyder at du, når du søger så ønsker en meget høj stigning, som skal dække for de år du ikke har søgt. Det har vi meget dårlige erfaringer med. Det er bedre at søge hvert år eller hvert andet år, når der er grundlag for det og så få lidt, hver gang, hvis det kan berettiges.
Forhandlingsretten for lønforhandlinger ligger jf. organisationsaftalen hos FAKK, men det betyder ikke, at du ikke selv må afholde en lønforventningssamtale med dit menighedsråd. Under en sådan samtale kan I drøfte mulighederne for en forbedring af lønforholdene for dig på din arbejdsplads.
Uanset udfaldet af lønforventningssamtalen skal du efterfølgende indsende dit lønforhandlingsskema til FAKK. Husk at notere i skemaet, at du har haft en samtale med dit menighedsråd.
En aftale om lønforhøjelse er kun gyldig, når aftalen er underskrevet af menighedsrådet og FAKK.
 
Med hensyn til proceduren er det vigtig, at du er opmærksom på følgende datoer:

-      Inden 1. august 2020 skal du maile dit skema, inkl. seneste lønseddel, til:  kontor@fakk.dk
       
-      Inden 15. september skal sekretariatet fremsende forslag til menighedsrådet

-      Inden 15. november skal menighedsrådet have svaret sekretariatet
 
Efter den 15. november vil der så pr. mail være forhandling mellem sekretariatet og menighedsrådet og disse forhandlinger kan, alt efter hvor langt vi er fra hinanden, vare ved ind i foråret 2021. Vi vil i denne periode holde dig orienteret om hvor langt lønforhandlingerne er – denne orientering vil foregå pr. mail eller telefon.
 
Det er vigtigt at du udfylder skemaet så fyldestgørende som muligt, idet det er afgørende for, om vi vurderer, om der kan rejses krav om mere i løn. Vi forbeholder os retten til at vurdere dit skema og dermed også at vurdere, at der ikke er fyldestgørende argumenter der rækker til en lønforhandling. I tvivlstilfælde vil du blive kontaktet, så vi kan få en snak om det.
 
VIGTIG HUSKESEDDEL:

  • Husk at vedhæfte seneste lønseddel.
  • Husk skemaet skal udfyldes og indsendes elektronisk
  • Husk at sende som Word dokument
  • Husk at sidste frist for indsendelse er 1.8.2020

 
– vi kan IKKE behandle for sent indkomne lønforhandlingsskemaer eller skemaer indsendt pr. post og ej heller skemaer indsendt i andet format end Word.
 
Vejledning
I henhold til forbedring af lønnen er der mange elementer der kan være i spil. Selve begrebet anciennitet er ikke alene et argument der umiddelbart giver mere i løn, men den erfaring og viden du har opnået via din anciennitet, kan være medvirkende til en lønforbedring, så den del er vigtigt at beskrive.
Dernæst kan du være i besiddelse af erfaring, fra tidligere arbejde eller uddannelse eller kursus, som du mener, skal honoreres ved en forbedring af lønnen, fordi du bruger erfaringen i dit arbejde.
Vedrørende midlertidigt tillæg, er det typisk noget man aftaler for det der skal ske fremadrettet, altså en opgave af midlertidig karakter. Vedrørende engangsbeløb, vil det typisk blive aftalt i forbindelse med allerede udførte opgaver.

Det er vigtigt at du sender så meget information og så detaljeret information som muligt ind til os. Det du skriver ned til os, vil også være det som vi sender med ud til dit menighedsråd. Du skal derfor kun skrive det ned, som du tænker er relevant for, at vi kan argumentere mere i løn til dig.
 
Din lokal afdeling
Du kan altid hente hjælp hos din lokal afdeling til udfyldelsen af skemaet, og hjælp til at indsende elektronisk. Vi kan desværre ikke behandle indkomne lønforhandlingsskemaer som ikke opfylder de opstillede kriterier.
Du er ligeledes velkommen til at ringe til sekretariatet og få råd og vejledning.
 
                                                                                       Kristina N. Danielsen & Benny Rosenqvist
                                                                                    Faglig sagsbehandler          Faglig sekretær


Skemaet hentes her

Vejledningen hentes her                                                              
Til top