Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Satser for befordringsgodtgørelse m.m.

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser (Til samtlige ministerier mv.)
I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2019.

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2019

Biler og motorcykler


§ 14. Almindelig godkendt kørsel: 1,98 kr. pr. km

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår: 3,56 kr. pr. km

Ud over 20.000 km i et kalenderår: 1,98 kr. pr. km

§ 16. Kørsel i udlandet: 1,98 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 0,53 kr. pr. km.

​Hent hele cirkulæret her
Til top