Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Procentregulering pr. 1/4-2017

Den generelle lønstigning stigning på 1,00 pct., som er
aftalt i CFU-forliget for OK15 pr. 1. april 2017, udmøntes
som aftalt.
Herudover sker der en udmøntning fra reguleringsordningen.
Reguleringsordningen udmønter 0,23 pct., som lægges
oven i den generelle stigning.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentreguleringen for lønninger pr. 1. april
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter
beregnes til: 4,2446


Procentreguleringen for tjenestemandspensioner
pr. 1. april 2017

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne
blev reguleret med 1 ekstra procent, samt den efterfølgende
omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger
i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension
været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til:
37,9206
Til top