Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Procentregulering pr. 1/12-2017

I CFU-forliget OK15 er der aftalt en lønstigning stigning på 1,50 pct. pr. 1. december 2017.

Procentreguleringen pr. 1. december 2017 er foreløbig, fordi den særlige regulering pr. 1. december 2017 kan bevirke en nedsættelse af procentreguleringen, hvis lønudviklingen i staten har oversteget lønudviklingen i den private sektor for perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Hvorvidt der konkret skal ske en negativ udmøntning afhænger af en særlig beregning der tidligst foretages i løbet af december 2017/januar 2018.
Dette betyder, at vi i øjeblikket ikke ved, om der skal foretages en negativ regulering pr. 1. december 2017 og dermed en reduktion af den aftalte stigning.

Moderniseringsstyrelsen og CFU har ikke aftalt den praktiske håndtering af denne situation. Vi kan konstatere, at Moderniseringsstyrelsen uden dialog med CFU har valgt at udsende en foreløbig lønoversigt og foreløbige pensionstabeller med virkning fra 1. december og heri oplyst, at der efterfølgende kan ske nedregulering af reguleringsprocenten.

CFU har reageret overfor Moderniseringsstyrelsen, og gør opmærksom på, at en sådan justering kan have juridiske implikationer, eksempelvis i forhold til negativ regulering af tjenestemandspensionerne.
Med den aftalte stigning på 1,50 pct. er procentreguleringen herefter som følger:

Procentreguleringen for lønninger pr. 1. december 2017
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten er: 5,7703


Procentreguleringen for tjenestemandspensioner
pr. 1. december 2017

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne
blev reguleret med 1 ekstra procent, samt den efterfølgende
omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger
i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension
været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til:
39,9392
Til top