Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Løn og tillæg til gravermedhjælpere

Stillingskategori 1038  
Lønramme GRMH-05
Uden gartnerisk uddannelse
GRMH-06
Med gartnerisk uddannelse
Løntrin Basisløntrin  
1 1 1
2 2 2

Gravermedhjælpere er altid timelønnede.

Basisløntrin
Basisløntrinene er 1-årige.

Ved oprettelse af ovennævnte stillingskategorier skal der altid angives afvigende stedkode (3 eller 6) på personen. Stedkoden styrer, om lønnen udbetales efter satserne for hovedstad eller for øvrige land/Provins.

Pensionsberegning til gravermedhjælpere.
Lønart
5320. Der skal tilknyttes den relevante kode, enten kode 3 (15%) eller kode 5 (11,19 %). For personer omfattet af karensperioden angives 818 som faggruppekode.

Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI). Stedkode 6/HOSTAD
Øvrige land/provins: Resten af landet. Stedkode 3/PROVIN 

Lønninger og pensionsbidrag til gravermedhjælpere:

Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Øvrige land Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering Pensionsbidrag 15%
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 230.938,00 kr. 240.740,00 kr. 36.111,00
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 19.244,83 kr. 20.061,76 kr. 3.009,25
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 236.181,00 kr. 246.206,00 kr. 36.931,00
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 19.681,75 kr. 20.517,17 kr. 3.077,58
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 265.147,00 kr. 276.401,00 kr. 41.460,00 
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 22.095,58 kr. 23.033,42  kr. 3.455,00 
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 271.700,00 kr. 283.233,00  kr. 42.485,00 
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 22.641,67 kr. 23.602,75  kr. 3.540,42
Hovedstad Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering Pensionsbidrag 15%
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 246.011,00 kr. 256.453,00  kr. 38.468,00 
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 20.500,92 kr. 21.371,08  kr. 3.205,67 
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 251.254,00 kr. 261.919,00 kr. 39.288,00 
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 20.937,83 kr. 21.826,58 kr. 3.274,00
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 280.612,00 kr. 292.523,00 kr. 43.878,00 
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 23.384,33 kr. 24.376,92 kr. 3.656,50
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 286.510,00 kr. 298.671,00 kr. 44.801,00 
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 23.875,83 kr. 24.889,25  kr. 3.733,42

Lønninger og overarbejdspenge til gravermedhjælpere:
Gravermedhjælp uden gartnerisk uddannelse
Lønninger Lønart 3180
Lønramme: GRMH-05 Stedkode
      Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet Basisløntrin kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 1 123,12 133,29
2 2. år - følgende 2 127,97 136,13
Overarbejdspenge Lønart 3182
Lønramme: GRMH-05 Stedkode
    Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 187,60 199,94
2 2. år - følgende 191,95 204,20

​Gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse
Lønninger Lønart 3180
Lønramme: GRMH-06 Stedkode
      Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet Basisløntrin kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 1 143,66 152,04
2 2. år - følgende 2 147,21 155,23
Overarbejdspenge Lønart 3182
Lønramme: GRMH-06 Stedkode
    Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 215,49 228,06
2 2. år - følgende 220,82 232,85

Som tillæg til timelønssatsen ydes:
  Kr. Lønart
For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage kl. 06 pr. time
 
*) Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste
ligger efter kl. 14, optjenes satsen inden kl. 14,
jf. natpengeaftalens § 2, nr. 2.
41,61 3230
 
For tjeneste på søgnehelligdage kl. 00-24, hverdage efter søgnehelligdage kl. 00-06, Grundlovsdag kl. 12-24, og Juleaftensdag kl. 14-24, pr. time
41,61 3230
 
Natpenge for tjeneste i tiden kl. 17-06 pr. time
22,32 3210

​Som betaling for søgnehelligdage udbetales der den ansatte 3,5% af den i kalenderåret optjente ferieberettigede løn. Udbetalingen finder sted i det efterfølgende kalenderår med 2/3 til påske og 1/3 til jul.
Ved fratræden udbetales optjent søgnehelligdagsbetaling indtil fratrædelsen kontant.
 
Til top