Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Løn og tillæg til gravermedhjælpere

Procentreguleringen er fra 1. oktober 2023: 15,9197
 

Gravermedhjælper uden gartnerisk uddannelse:
  Hovedstad Øvrige land
Lønklasse 7-7460-011 Pension 15 % 7-7460-001 Pension 15 %
Lønklasse 7-7460-609 Pension 15 %
De første 13 uger
7-7460-607 Pension 15 %
De første 13 uger
Lønklasse 7-7460-061 Pension 11,19 % 7-7460-051 Pension 11,19 %
Lønklasse 7-7460-405 Pension 11,19 %
De første 13 uger
7-7460-401 Pension 11,19 %
De første 13 uger
Lønklasse 7-7460-503 Pension 0,00 %
Efter 13. uge og op til 9 måneder, optjener særlige feriedage
7-7460-501 Pension 0,00 %
Efter 13. uge og op til 9 måneder, optjener særlige feriedage
Lønklasse 7-7460-605 Pension 0,00 %
De første 13 uger
7-7460-601 Pension 0,00 %
De første 13 uger

Gravermedhjælper med gartnerisk uddannelse:
  Hovedstad Øvrige land
Lønklasse 7-7460-012 Pension 15 % 7-7460-002 Pension 15 %
Lønklasse 7-7460-610 Pension 15 %
De første 13 uger
7-7460-608 Pension 15 %
De første 13 uger
Lønklasse 7-7460-062 Pension 11,19 % 7-7460-052 Pension 11,19 %
Lønklasse 7-7460-406 Pension 11,19 %
De første 13 uger
7-7460-402 Pension 11,19 %
De første 13 uger
Lønklasse 7-7460-504 Pension 0,00 %
Efter 13 uger og op til 9 måneder, optjener særlige feriedage
7-7460-502 Pension 0,00 %
Efter 13. uge og op til 9 måneder, optjener særlige feriedage
Lønklasse 7-7460-606 Pension 0,00 %
De første 13 uger
7-7460-602 Pension 0,00 %
De første 13 uger

Pensionen beregnes ud fra den valgte lønklasse.
Gravermedhjælpere er altid timelønnede.
Gravermedhjælper henholdsvis med og uden uddannelse består af basisløntrin 1 og 2, hvor basisløntrin 1 er 1-årigt. 

Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI).
Øvrige land/provins: Resten af landet.
 
Lønninger og pensionsbidrag til gravermedhjælpere:
Løn i alt inkl. procentregulering og pensionsgivende løn
Øvrige land Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering Pensionsbidrag 15%
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 230.938,00 kr. 267.703,00 kr. 40.155,00
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 19.244,83 kr. 22.308,58 kr. 3.346,25
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 237.386,00 kr. 275.177,00 kr. 41.277,00
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 19.782,17 kr. 22.931,42 kr. 3.439,75
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 265.147,00 kr. 307.358,00 kr. 46.104,00
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 22.095,58 kr. 25.613,17 kr. 3.842,00
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 273.086,00 kr. 316.560,00 kr. 47.484,00
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 22.757,17 kr. 26.380,00 kr. 3.957,00
Hovedstad Basisløn (grundbeløb pr. 31. marts 2012) Basisløn, nettoløn inkl. procentregulering Pensionsbidrag 15%
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 246.011,00 kr. 285.175,00 kr. 42.776,00
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 20.500,92 kr. 23.764,58 kr. 3.564,67
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 252.535,00 kr. 292.738,00 kr. 43.911,00
Gravermedhjælpere uden gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 21.044,58 kr. 24.394,83 kr. 3.659,22
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1 kr. 280.612,00 kr. 325.285,00 kr. 48.793,00
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 1, pr. mdr. kr. 23.384,33 kr. 27.107,08 kr. 4.066,08
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2 kr. 287.971,00 kr. 333.815,00 kr. 50.072,00
Gravermedhjælpere med gartnerisk udd., basistrin 2, pr. mdr. kr. 23.997,58 kr. 27.817,92 kr. 4.172,67

Lønninger og overarbejdspenge til gravermedhjælpere:
Gravermedhjælp uden gartnerisk uddannelse
Engangsydelse, skabelon nr. 7460-1 ”Gravermedhjælper timer m.m” Stillingsbetegnelse / Lønklasser : Se ovenfor  
      Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet Basisløntrin kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 1 139,14 148,22
2 2. år - følgende 2 143,02 152,15
   
Engangsydelse, skabelon nr. 7460-6 ”Gravermedhjælper overarbejdspenge” Stillingsbetegnelse / Lønklasser : Se ovenfor  
    Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 208,71 222,33
2 2. år - følgende 214,54 228,23

​Gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse
Engangsydelse, skabelon nr. 7460-1 ”Gravermedhjælper timer m.m” Stillingsbetegnelse / Lønklasser : Se ovenfor  
      Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet Basisløntrin kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 1 159,75 169,07
2 2. år - følgende 2 164,53 173,50
   
Engangsydelse, skabelon nr. 7460-6 ”Gravermedhjælper overarbejdspenge” Stillingsbetegnelse / Lønklasser : Se ovenfor  
    Øvrig land/provins Hovedstaden
Trin Anciennitet kr. pr. time kr. pr. time
1 1. år 239,62 253,60
2 2. år - følgende 246,80 260,25

Som tillæg til timelønssatsen ydes:
  Kr.
For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage kl. 06 pr. time
 
*) Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste
ligger efter kl. 14, optjenes satsen inden kl. 14,
jf. natpengeaftalens § 2, stk. 1 nr. 2.
46,28
 
For tjeneste på søgnehelligdage kl. 00-24, hverdage efter søgnehelligdage kl. 00-06, Grundlovsdag kl. 12-24, og Juleaftensdag kl. 14-24, pr. time
46,28
 
Natpenge for tjeneste i tiden kl. 17-06 pr. time
25,87

​Som betaling for søgnehelligdage udbetales der den ansatte 3,5% af den i kalenderåret optjente ferieberettigede løn. Udbetalingen finder sted i det efterfølgende kalenderår med 2/3 til påske og 1/3 til jul.
Ved fratræden udbetales optjent søgnehelligdagsbetaling indtil fratrædelsen kontant.

FLØS under Tid/Tillæg – Engangsydelser.

Skabelon nr. 7460-3 ”Gravermedhjælper Aften- nat- og weekendtillæg”, bruges til udbetaling af:
17 – 06 tillæg
Lørdag 14 – mandag 06 tillæg

Jf. §4. Vikar for graveren i Overenskomsten for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.
Til top