Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Grænse for højeste dagpengesats

For at opnå højeste dagpengesats på 849 kroner pr. dag skal man have en bruttoindkomst for de sidste 3 måneder på mindst 66.900 kroner. (139,08 kroner i timen).
Til top