Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Grænse for højeste dagpengesats

For at opnå højeste dagpengesats på 18.633 kroner pr. måned skal man have en bruttoindkomst for de sidste 3 måneder på mindst 67.515 kroner. (140,37 kroner i timen).
Til top