Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Grænse for højeste dagpengesats

A-kassen beregner dagpengesatsen på baggrund af de "bedste 12 måneder" (de 12 måneder med højest indkomst) inden for de sidste 24 måneder.

For at få den højeste dagpengesats på 19.083 kroner pr. måned skal man i 2020 mindst have en gennemsnitlig månedsløn på 23.047 kroner (143,74 kroner i timen) incl. 8% arbejdsmarkedsbidrag (for et fuldtidsforsikret medlem).

Yderligere information fås ved sin egen A-kasse.
Til top