Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Folkekirkens Uddannelsesambassadører

Vores formål er at fremme uddannelsesniveauet i Folkekirken ved at inspirere og vejlede menighedsråd og medarbejdere i Folkekirken i forhold til uddannelse.
 
Flere faggrupper skal inden for de første to år af ansættelsen gennemføre den obligatoriske uddannelse for kirkefunktionærer. Men hvorfor stoppe her? Der er mange muligheder for efteruddannelse for alle i folkekirken, både i AMU - regi og på akademi- og diplomniveau.
 
Folkekirken er en spændende og speciel arbejdsplads. Vi har mange opgaver: Vi møder rigtig mange forskellige mennesker, som vi skal yde en god betjening, vi skal passe kirkerne og kirkegårdene - vores fælles kulturarv, og vi skal sørge for at personregistreringen går rigtigt for sig og kirkens kalender går op! Vi skal kommunikere, samarbejde og servicere.
 
Det kræver kundskaber! Når vi uddanner os, gavner vi både os selv og vores arbejdsplads. Vi bliver klogere på sammenhængene, klogere på opgaverne. Det giver en større tilfredshed i arbejdet og menighedsrådene får gladere og dygtigere medarbejdere.
 
Der er mange uddannelsesmuligheder og det kan være svært at overskue både det praktiske og det tekniske i at få meldt sig til. Hvordan får jeg søgt løntabsgodtgørelse? (VEU) Hvad koster det menighedsrådet? Hvordan kommer jeg af sted?
 
Nu kan I trække på os Uddannelsesambassadører:

  • Vi har sat os grundigt ind i reglerne og er klar til at hjælpe.
  • Vi kender betingelserne, fordi vi selv arbejder i Folkekirken.
  • Vi tager ud og snakker med menighedsrådene.
  • Vi glæder os til at møde medarbejderne i forskellige sammenhænge rundt omkring i landet.

Sammen og i fællesskab skal vi dygtiggøre os og styrke Folkekirken, både som kirke og som arbejdsplads.

Fremtiden tilhører de kompetente - og det skal selvfølgelig være os!
 
Du er velkommen til at kontakte en af os.
 
Mange hilsner,

Jørgen Clasen, Kontaktperson, Tornby-Vidstrup Sogn - joergenclasen@hotmail.com
Jan Bjergene Christensen, Kirkegårdsleder, Vrejlev-Hæstrup Kirker - jan@bjergene.com
Kaj Emil Pedersen, Graver, Lødderup og Elsø Kirker - kajemil52@gmail.com
June Stephanie Christensen, Kordegn, Sankt Clemens Sogn, Randers - jusc@km.dk
Lene Glud, Graver/Kirketjener, Mammen Kirke - mammenkirke@gmail.com
Kenneth Pedersen, Kirketjener, Grundtvigskirken, Esbjerg - kirketjener@grundtvigskirken.dk
Lene Boger, Kordegn, Marslev, Birkende og Nyborg Sogne - lbb@km.dk
Lone Hage Rasmussen, Vråby-Himlinghøje Kirker - lonerasmussen@yahoo.dk
Bodil Therkelsen, Formand for valgbestyrelsen, Raklev Sogn - stavbt@hotmail.com
Torben Bækgaard-Salling, Kordegn, Skt. Povls Sogn, Korsør - tpa@km.dk


Til top