Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Skema til kørsel og timedagpenge

Skemaet til brug for kørsel og timedagpenge i forbindelse med kursus findes her.

I forbindelse med overgang til det nye Fløs lønsystem pr. 1-1-2018 skal indberetningen foretages anderledes end i det gamle lønsystem. Så nu foregår udregningen automatisk ved indtastning i det nye Fløs.
Men skemaet kan stadig bruges til registreringen.

Det er dog vigtigt selv at holde øje med man får sine timedagpenge når man har været på kursus. Det er menighedsrådets og dermed den lønansvarliges opgave at indberette det automatisk, men se for en sikkerheds skyld efter de er med på lønsedlen.

Hent skemaet 2023 her
Til top