Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Sikkerhedshåndbog for anlægsgartnere

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, er et permanent udvalg oprettet under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne: landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside www.barjordtilbord.dk.

Denne branchevejledning ”Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere” er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, og kan hentes her.
Til top