Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Obligatoriske kurser

Bliv medlem

En kirkefunktionær, der ansættes som graver med kirketjeneste, skal gennemføre følgende 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen:

  • Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage)
  • Præventiv konservering af kirkens udstyr (2 dage)
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3 dage)
  • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer (2 dage)
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2 dage)
  • Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage). IDV.
  • Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4 dage)
  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2 dage)
  • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2 dage)
Samme uddannelse skal gennemføres af kirkegårdsledere, når forpligtelse til at varetage kirketjenerfunktioner er knyttet til stillingen.

AMU-Fyn udvikler og tilrettelægger AMU-kurser i samarbejde med de statslige virksomheder og Kompetencesekretariatet og målretter de nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i staten inden for de uddannelsesmål, AMU-Fyn er godkendt til.

Find kursusoversigter og information her ved AMU-Fyn.

For nærmere orientering og tilmelding:

På www.amu-fyn.dk eller ring på tlf.: 66 13 66 70

Til top