Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Faglig lederuddannelse for ledende graverer/kirkegårdsledere.

Lederuddannelsen målrettet kirkegårdsledere/ledende gravere består af et relevant mix af den Grundlæggende Lederuddannelse GLU som er en arbejdsmarkedsuddannelse samt relevant faglig viden i AMU-faget Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet (40079).
 
Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt på 7 moduler med særligt fokus på de faglige og ledelsesmæssige temaer som arbejdet i kirkelig regi omfatter.
 
Uddannelsen består af 7 moduler á 2-3 dages varighed og finder sted på Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
 
Pris:
 Deltagergebyr: Pris pr. deltager er kr. 2.604,00 (2020 priser) for 15 dage. For deltagere uden for AMU-målgruppen betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 8.465,25 (2020 priser) for 15 dage. Priserne reguleres ift. gældende regler på området.
 Forplejning: Der er mulighed for at købe forplejning i Køk’net og der er køleskab til medbragt mad. Der kan bestilles aftensmad (for dem der overnatter).

Godtgørelse:
 VEU-godtgørelse: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.
 Godtgørelse for kost & logi: Kan søges hvis deltageren har mere end 120 km mellem bopæl og uddannelsessted og retur.
 
Kompetencefonde:
Kompetencefonden giver mulighed for tilskud til denne uddannelse: se mere på https://kompetencefonden.kirkenettet.dk
 
Læs mere om datoer, tilmelding m.m. her
Til top