Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Faglig lederuddannelse for ledende graverer/kirkegårdsledere.

Lederuddannelsen målrettet kirkegårdsledere/ledende gravere består af et relevant mix af den Grundlæggende Lederuddannelse GLU som er en arbejdsmarkedsuddannelse samt relevant faglig viden i AMU-faget Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet (40079).
 
Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt på 7 moduler med særligt fokus på de faglige og ledelsesmæssige temaer som arbejdet i kirkelig regi omfatter.
 
Uddannelsen består af 7 moduler á 2-3 dages varighed og finder sted på Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
 
Pris:
 Deltagergebyr: Pris pr. deltager er kr. 2.658,00 (2022 priser) for 15 dage. For deltagere uden for AMU-målgruppen betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 8.677,50 (2022 priser) for 15 dage. Der tages forbehold for, at priserne er 2022 priser og reguleres til 2023 priser. Priserne reguleres gældende regler på området.
 Forplejning: Der er mulighed for at købe forplejning i Køk’net og der er køleskab til medbragt mad. Der kan bestilles aftensmad (for dem der overnatter).

Godtgørelse:
 VEU-godtgørelse: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring.
 Godtgørelse for kost & logi: Kan søges hvis deltageren har mere end 120 km mellem bopæl og uddannelsessted og retur.
 
Kompetencefonde:
Kompetencefonden giver mulighed for tilskud til denne uddannelse: se mere på https://kompetenceudvikling.dk/fonden

Læs mere om datoer, tilmelding m.m. her
Til top