Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

AU ’Ledelse i Praksis’ – 10 ECTS

Med AU faget Ledelse i Praksis kan du bygge oven på din AMU-viden, du
 • får skabt et endnu stærkere fundament for dit personlige lederskab og indsigt i egen ledelsespraksis og bygger dermed direkte videre på den erfaring og viden du har opnået ifbm. din deltagelse i AMU forløbet GLU.
 • får indsigt i, hvad der driver dig som leder i kirken og hvordan dette påvirker din ledergerning og dermed også dine medarbejdere. Du opnår konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og analysere problemstillinger fra flere vinkler og opstille forslag til løsninger og handlinger.
 • bliver en helstøbt leder, og du får dermed også større overskud og værktøjer til at lede dine
 • medarbejdere.
 • opnår ECTS point og kan studere flere andre spændende ledelsesfag
Tidsplan:
Dag 1: Mandag den 29.08.2022
Dag 2 og 3: Mandag den 12.09.2022 - Tirsdag den 13.09.2022
Dag 4: Mandag den 26.09.2022
Aflevering: Mandag den 03.10.2022
Eksamen: Onsdag den 12.10.2022

Afholdelsessted:
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Adgangskrav:
1 - Tidligere deltagere i forløbene: ”Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere”, ”FLIS lederuddannelse” og ”Grundlæggende lederuddannelse målrettet kirken”.
 
2 - Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:
 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
3- Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.
 
Økonomi:
AU modulet ’Ledelse i Praksis’: Prisen pr. deltager er kr. 9.150,00 inkl. lærebog, eksamen og materialer.
Faget giver 10 ECTS point og du kan søge SVU, Kompetencefondsmidler og Omstillingsfondsmidler.

Kompetencefonde:
SVU:
 • Der er mulighed for at ansøge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) for dagene fra den 26.08 2022 til og med den 12.10 2022. Obs. du skal selv ansøge om SVU inden start - se mere på http://www.svu.dk
Omstillingsfond:
Holdstørrelse:
 • Holdet bliver oprettet allerede ved 10 deltagere – dvs ekstra fokus på DIN læring.

Tilmelding:

Tilmeldingsfrist mandag den 19. august 2022

For yderligere information og spørgsmål kontakt:
Chefkonsulent Trine Vester-Sørensen på mail: trvs@ucl.dk eller pr. telefon 4139 8980

Hent information om uddannelsen her
Til top