Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Regionale suppleringsuddannelser/kurser inden for arbejdsmiljø

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder nu supplereringsuddannelser/kurser regionalt.
Vi har (indtil videre) planlagt følgende undervisnings dage i 2020:
22. januar Helsingør Stift, Birkerød sognegård, Kirkevej 2, 3460 Birkerød.
OBS. Der er ikke flere pladser på dette kursus!
 
Form og indhold for dagen er således:
 
Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.45
 
1• oplæg kl. 9.15 - 12.00
 
• Frokost kl. 12.00-12.45
 
• 2. oplæg kl. 12.45-16.00
 
• Fælles afrunding kl. 16.00-16.15
 
I begge oplæg vil der blive præsenteret teoretiske perspektiver og emner, men der vil være hovedvægt på et anvendelsesorienteret fokus med udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag. De to oplæg vil være vinklet, så de bliver konkrete og praksisnære. De skal give inspiration og viden til AMO´s daglige arbejde.
 
Ved begge oplæg vil der være en vekselvirkning mellem oplæg og plenumdrøftelser.
 
Oplæg 1 – Konflikthåndtering
Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning oplever, at der findes mange større eller mindre konflikter på de folkekirkelige arbejdspladser både internt (kollegaer) og eksternt (brugere). Derudover har undersøgelser vist, at konflikter kan udvikle sig til mobning, hvilket er endnu et argument for at sætte fokus på arbejdspladsens måde at håndtere konflikter på.
Formålet med dette oplæg er derfor at styrke deltagernes kompetencer inden for konfliktforståelse og forebyggelse. Derudover gives der mulighed for at forstå og agere i konflikter, så de bliver løst på en god og konstruktiv måde. Workshoppen gør endvidere kursisterne i stand til at tage fat på arbejdet med at udviklle en kultur, hvor konflikter ikke vokser sig store og uoverskuelige.
 
Oplæg 2 – Hvad rører sig på området
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
Oplægget omhandler:
• Systematisk arbejdsmiljø (værktøj)
• Håndtering af kister (ergonomi)
• Sikring af gravsten (ulykkesrisici)
 
Under de enkelte punkter vil oplæggene fokusere på, hvilke problemløsningsmuligheder der er i forhold til konkrete situationer fra hverdagen. Oplæggene vil også gennemgå lovgivningen inden for områderne, samt give eksempler på hvilke tekniske og praktiske løsninger der er.
 
Pris:
Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR    1.220,- ex moms/person.
Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement                 1.520,- ex moms/person.
(Forplejning er indeholdt i prisen.)
 
Undervisere på dagen vil være:
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent
Hans Hjerrild, arbejdsmiljøkonsulent
 
 
Nye emner på følgende kurser:
18. februar Københavns Stift, Brorsons Kirkes lokaler, Brorsons Kirke, Rantzausgade 49, 2200 Kbh. N.
 
19. februar Lolland-Falster Stift, Signe stubs sognegård, Bandholmvej 79, 4943 Torrig L.
 
24. februar Ålborg Stift, Hals Sognegård, Østergade 32, 9370 Hals..
 
Suppleringsuddannelsen/kurset henvender sig både til ansatte i folkekirken og menighedsrådsmedlemmer.
Er du fx medlem af arbejdsmiljøgruppen (AMO) på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus, som menighedsrådet skal tilbyde. 
 
Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen eller ikke er medlem af AMO.
 
Formålet med suppleringsuddannelsen/kurset er:
• at deltagerne opnår viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø indenfor aktuelle emner
• at igangsætte refleksioner hos deltagerne omkring arbejdsmiljø
• at give inspiration der kan bruges i det daglige
• at give deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med hinanden
 
Form og indhold for dagen er således:
Fælles kaffe/morgenbrød         Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.45
• 1. workshop kl. 9.15 - 11.45
• Frokost        kl. 11.45-12.30
• 2. workshop kl. 12.30-15.00
• Kaffepause   kl. 15.00-15.15
• 3. Oplæg      kl. 15.15-16.00
• Fælles afrunding kl. 16.00-16.15                               
                         
I begge workshops vil der blive præsenteret teoretiske perspektiver og emner, men der vil være hovedvægt på et anvendelsesorienteret fokus med udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag. De to workshops skal give inspiration og viden til AMO´s daglige arbejde.
I begge workshops vil der veksles mellem oplæg, gruppeopgaver og plenumdrøftelser.
 
Workshop 1 – Arbejdspladskultur
Kulturanalysen, som er udgivet i 2018, vil kort præsenteres. Der gives indblik i hvad arbejdspladskultur er, og hvilke dele af arbejdspladskulturen, der har en negativ afsmitning på arbejdsmiljøet i folkekirken.
Kultur er et vigtigt begreb for at forstå mønstre i vores handlemåder og består af en række "sandheder" om, hvad der betragtes som rigtig og forkert, og kan komme til at danne grundlag for mistrivsel på arbejdspladsen fx i form af stress, mobning, mistillid og konflikter. Der gives inspiration til, hvordan I kan arbejde med arbejdspladskultur på jeres arbejdsplads. 
 
Workshop 2 - Den gode APV/arbejdspladsvurderings proces, fra problem til løsning
APV er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet og samarbejde om løsningsmuligheder. Kom godt igennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse problemerne. Der vil blive præsenteret forskellige kortlægnings metoder, fordele og ulemper ved brug af disse, og anonymitet vil blive drøftet.
 
Oplæg 3 – Hvad rører sig på området
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
Oplægget omhandler nyheder i forhold til arbejdsmiljø, fx nye vejledninger og bekendtgørelser.
 
Pris:
Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR    1.320,- ex moms/person.
Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement                 1.620,- ex moms/person.
(Forplejning er indeholdt i prisen.) Skriv i tilmeldingen hvis du har særlige behov ift. mad.
 
Skynd dig at tilmelde dig på mail@kirketrivsel.dk
Skriv venligst navn, rolle/stilling, sogn og adresse hvortil fakturaen skal sendes.
Sidste frist for tilmelding er 8 dage før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter denne dag.
 
Undervisere på dagen vil være:
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent
Hans Hjerrild, arbejdsmiljøkonsulent
Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
Tlf. 21 79 11 11
 
Læs også...: 
Til top