Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Kompetencefonden

Nu er det tid til at tænke og forberede sig på kurser og efteruddannelse i 2018.

Hvis du går med tanker om at komme på kursus i 2018 for at efteruddanne dig, er der mulighed for at dit menighedsråd kan sende dig på kursus uden de store udgifter, ved at søge om tilskud i kompetencefonden.
I 2016 kunne vi næsten i mødekomme alle ansøgningerne fra graverne, vi kan dog ikke give tilskud til de kurser, som er obligatoriske for gravere, da de er et krav fra arbejdsgiverne for ansættelse i stillingen som graver.

For at søge, skal der have været en MUS samtale mellem graveren og menighedsrådets kontaktperson, hvor man er blevet enige om et uddannelsesforløb til gavn for begge parter. Hvis I allerede har haft en MUS i år og ikke fik talt om at komme på kursus, er det jo muligt at bede om en ekstra MUS, hvor I så drøfter behovet for at efteruddanne sig.

Man kan kun søge til kurser, som starter efter den 1. januar 2018 og som ikke er allerede er påbegyndt. Forløbet der søges til, skal afsluttes senest den 30. juni 2019.
Og man skal huske, at for en stor del af graverne er det muligt at søge VEU godtgørelse, som dækker en stor del af lønnen og at der i ansøgningen til kompetencefonden skal fremgå, at der er søgt VEU godtgørelse og hvis ikke, hvad der ligger til grund for der ikke er ansøgt.
 
For at kunne give tilsagn om tilskud inden den 1. januar, har vi rykket tidspunktet for ansøgning frem til:
 
Der kan sendes ansøgninger ind fra den 21. september 2017 til den 16. oktober 2017
 
https://kompetencefonden.kirkenettet.dk vil der udover ansøgningsskema, være en detaljeret vejledning til arbejdsgiver og ansatte om budget, refundering af udgifter m.m.

Pjece om kompetencefonden, spørgsmål og svar kan hentes her

Spørgsmål til angående kompetencefonden og ansøgning kan rette til:
Næstformand i FAKK John Lykkedal tlf. 2461 7718 
 
Til top