Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Projekt: Jobrotation på folkekirkens kirkegårde

FAKK og 3F har i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke via projektet ”Jobrotation på folkekirkens kirkegårde” iværksat en styrket indsat for at udbrede jobrotation.
Baggrunden for jobrotationsprojektet er, at over halvdelen af de ansatte på folkekirkens  kirke-gårde er kortuddannede. Samtidigt er efteruddannelse af medarbejderne vanskeliggjort ved, at medarbejderen mange steder enten er den eneste ansatte– eller én blandt få i faggruppen - og det kan være svært at finde en afløser til opgaverne. Desuden har jobrotation ikke tidligere været anvendt på kirkegårde i større omfang.
Jobrotation er et win-win-win redskab:

 - Arbejdsgiveren/kirkegården får dygtigere og mere kompetente medarbejdere – uden væsentlig nedgang i produktionen – og rekrutteringsgrundlaget styrkes.

 - Medarbejderen kommer på efteruddannelse og tilegner sig en ny viden, der kan give en styrkelse bl.a. inden for det gartnerfaglige område. Dette kan bidrage til bedre løsninger af nye arbejdsopgaver – som giver større kvalitet i arbejdet – og dermed kan medarbejderen opleve større tryghed i ansættelsen, øget arbejdsglæde og motivation.

​ - Vikaren – jobrotationsmedarbejderen – får øget kompetencer gennem erhvervserfaringen, udvidet netværk og dermed forbedret jobmuligheder Målgruppen for projektet er gravere, gravermedhjælpere, gartnere samt gartneriarbejdere i folkekirken. Jobrotationsprojektet indeholder en målsætning om at gå fra ufaglært til faglært eller som minimum deltage i 20 ugers uddannelse, hvor skolerne udbyder relevante uddannelses-pakker.

Vi håber, at din arbejdsplads er interesseret i at gøre brug af mulighederne med jobrotation, som kan foregå som et samarbejde mellem flere kirkegårde. Læs mere i vedlagte brochure. Klik på dette link: Jobrotation på kirkegarde folder.
Til top