Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Forhandlingsteknik for tillidsrepræsentanter niveau 1

FAKK, Danmarks Kirketjenerforening og AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, har sammensat dette 3-dages kursus med titlen: Forhandlingsteknik for tillidsrepræsentanter, niveau 1.

Kurset starter tirsdag den 17. september 2019 kl. 9.00 og slutter torsdag den 19. september 2019 kl. 15.30.

Kurset henvender sig til relativt nyvalgte tillidsrepræsentanter, som ønsker at få overblik over det ansvar, man har i rollen som bisidder for et medlem, der er indkaldt til en samtale.

Formålet med kurset er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til grundlæggende forhandlingsteknik.

Der arbejdes dels med, hvordan man forbereder sig til en potentielt vanskelig samtale, og ligeledes med, hvordan man forholder sig- og konkret agerer undervejs i samtalen.

Indholdet veksler i mellem følgende temaer:
  • Forhandlingsteknik i teori og praksis
  • Hvordan håndterer man forberedelsesfasen op til den svære samtale?
  • Mødepsykologi og mødeforberedelse
  • Kommunikation, kropssprog og feed back
  • Om at lytte og være til stede – og i ro
  • Konfliktafværgelse – enkle metoder
  • Overblik over relevant lovstof (overenskomst mv.)

På kurset får du mulighed for praktisk træning i forhandlingsteknik med relevante cases, videooptagelse og feedback.
Endelig vil der være gode muligheder for at dele viden og udveksle erfaringer med kolleger fra hele landet.

Undervisere:
Palle Svendsen, udviklingskonsulent, AMU Nordjylland.
John Lykkedal, Næstformand, FAKK holder oplæg og deler sine erfaringer.

I lighed med de tidligere kurser er det besluttet at:
  • Afdelingerne betaler kursusomkostningerne
  • Fakk betaler kørslen

Læs mere om priser og tilmelding her
Til top