Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Lederudviklingsforløb

Kort om forløbet:
Lederuddannelsen målrettet kirkegårdsledere/ledende gravere består af et relevant mix af den Grundlæggende Lederuddannelse GLU som er en arbejdsmarkedsuddannelse samt relevant faglig viden i amu-faget Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet (40079).

Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt på 7 moduler med særligt fokus på de faglige og ledelsesmæssige temaer som arbejdet i kirkelig regi omfatter.
 
Grundlæggende Lederuddannelse (GLU)
Formål:
Formålet er at udvikle din faglige viden og personlige lederkompetencer, samt træne og skærpe din opmærksomhed på lederskabets forskellige discipliner med særligt fokus på arbejdet som kirkegårdsleder/ledende graver.
Målet er at du bliver rigtig godt rustet til at løfte de brede ledelsesmæssige opgaver, som hverdagen er præget af. Forløbet tager derfor afsæt i de vilkår, problemstillinger, dilemmaer, erfaringer og fortællinger, roller og ansvar ift. menighedsrådet, arbejdet på kirkegårde og i kirken rummer.
 
Du kommer til at arbejde og træne med fokus på forståelse af egen ledelsesrolle, krydspres, medarbejderinvolvering, motivation, kommunikation, konflikthåndtering og vanskelige samtaler. Dertil kommer, at forskellige gæstelærere vil sætte fokus bl.a. på kirkens organisation mv.

Forløbet er sammensat, så det matcher din hverdag som leder i kirkeregi. Indsatsen er forankret i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og er et samarbejde med Tietgen Kompetencecenter, AMU FYN og Landsforeningen af Menighedsråd.

Målgruppe:
Forløbet henvender sig til ledende gravere / kirkegårdsledere.
 
Udbytte:
Du får en god og solid ”værktøjskasse”, som du kan anvende i din daglige ledelse.  Igennem et særligt kirkeligt perspektiv sættes fokus på styrkelse af dine faglige- såvel som ledelsesmæssige kerne- og driftsopgaver, prioriteringsredskaber samt håndtering af ledelses- og samarbejdsproblemstillinger.

Læs mere om kurserne, tilmelding og meget mere her

Økonomi:
  • Deltagergebyr: Pris pr. deltager er kr. 2.604,00 (2019 priser) for 15 dage. For deltagere uden for målgruppen betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 8.465,25 (2019 priser) for 15 dage. Priserne reguleres ift. gældende regler på området.
  • Forplejning: Der er mulighed for at købe forplejning i Køk’net og der er køleskab til medbragt mad. Der kan bestilles aftensmad (for dem der overnatter).
Til top