Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Lederudviklingsforløb - gratis deltagelse*

Kort om forløbet:
Lederuddannelsen målrettet kirkegårdsledere/ledende graver består af et relevant mix af den Grundlæggende Lederuddannelse GLU som er en arbejdsmarkedsuddannelse samt relevant Faglig viden i amu fagene Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet og Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser.
 
Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt på 8 moduler med særligt fokus på de faglige og ledelsesmæssige temaer arbejdet i kirkelig regi omfatter.
 
Efterfølgende får du mulighed for at bygge oven på ’Den Grundlæggende Lederuddannelse’ med et afkortet modul fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Målgruppe:
Forløbet henvender sig til ledende gravere / kirkegårdsledere.
 
Udbytte:
Du får en god og solid ”værktøjskasse”, som du kan anvende i din daglige ledelse.  Igennem et særligt kirkeligt perspektiv sættes fokus på styrkelse af dine faglige- såvel som ledelsesmæssige kerne- og driftsopgaver, prioriteringsredskaber samt håndtering af ledelses- og samarbejdsproblemstillinger.

Læs mere om kurserne, tilmelding og meget mere her

Økonomi * :
Pris:
  • Deltagergebyr: Deltagelse er gratis * (begrænsede pladser). Der er yderligere begrænsede pladser, hvis du er uden for AMU-målgruppen
  • Forplejning: Egenbetaling - pris: ca. kr. 195,00 pr. deltager pr. dag. Morgen: Kaffe/te, vand, morgenbrød, ost, marmelade - Frokost: Frokost i kantinen: Buffet med 1 valgfri vand - Eftermiddag: Kaffe/te.

Byg oven på med ’Ledelse i Praksis – turbo’ (Akademiuddannelse / AU):
Byg oven på det du har lært på den ’Grundlæggende Lederuddannelse’ med et videregående niveau med akademifaget ‘Ledelse i praksis’ og sæt yderligere fokus på din egen lederpraksis målrettet kirken. Forløbet afholdes over 4 dage + eksamen.

Med AU faget Ledelse i Praksis
  • får du skabt et godt fundament for dit personlige lederskab og indsigt i egen ledelsespraksis og bygger videre på den erfaring du allerede har, viden og de kompetencer du har opnået ifbm. din deltagelse i forløbet ’Praksisledelse’.
  • indsigt i, hvad der driver dig som leder i kirken og hvordan dette påvirker din ledergerning og dermed også dine medarbejdere. Du opnår konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og analysere problemstillinger fra flere vinkler og opstille forslag til løsninger og handlinger.
  • bliver du en mere helstøbt leder, og du får større overskud og værktøjer til at lede dine medarbejdere.
 
Målgruppe:
Tidligere deltagere i forløbet ’Praksisledelse – lederuddannelse målrettet kirken” som blev afholdt i perioden jan – april 2018.
 
Til top