Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Den Statslige Kompetencefond

Er du ansat i staten, så kan du søge om fondsstøtte til din kompetenceudvikling.

De statslige overenskomstparters nye fond giver mulighed for at få støtte til:
  • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
  • Materialer
  • Transport og ophold
Gå til det digitale ansøgningsskema.

Bemærk, at der i opstartsfasen kan forventes lidt længere sagsbehandlingstid.

For at kunne få støtte  fra Den Statslige Kompetencefond til din kompetenceudvikling, er det afgørende, at:
  • Du er omfattet af en statslig overenskomst.
  • Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
  • Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.
Læs mere om reglerne for Den Statslige Kompetencefond, og se denne korte videoguide, der viser det, du skal have styr på, inden du ansøger.

Der er også aftalt en positivliste for os gravere og kirkegårdsledere som jo er under OAO's fondspulje. Læs mere om puljen her.

Det er dog ingen garanti for man bevilges midler til et uddannelsesforløb fordi det er på positivlisten. Det beror altid på en vurdering af sin konkrete ansøgning. Omvendt skal man ikke lade sig begrænse af sit ønske om uddannelse ikke står på positivlisten, men gerne prøve at søge.

Ved spørgmål og hjælp kan man kontakte næstfomand i Fakk John Lykkedal på mail: jl@fakk.dk eller mobil: 24 61 77 18 (træffetid 10 - 12)
Til top