Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Du efteruddanner dig ...

– og dermed får du evt. også mere i løn

Bliv medlem

Vi bringer her nogle af de uddannelsesmuligheder AMU centrene tilbyder.
 
Der er kun medtaget de uddannelser der relaterer til kirkegårdsområdet og som er kompetencegivende, men der er mange andre uddannelsesmuligheder.

Vi vil her redegøre for, hvad man skal gennemgå af kurser (såfremt man ikke er gartneruddannet) for at opnå ret til faglært løn.
 
Obligatorisk: Varighed Fagnummer
Basiskursus for anlægsgartnere 4 uger 47690
Planteliv, økologi og miljølære 3 uger 45728
+ et af disse valgfrie kurser:    
Plantevækst og etablering af grønne anlæg 3 uger 42316
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 3 uger 47882
Grundlæggende anlægsteknik 3 uger 47803
 
Uddannelsens samlede varighed er således 10 uger. Såfremt man har en landbrugsteknisk uddannelse eller tilsvarende, kan man undlade ”Planteliv, økologi og miljølære” og derved vil kursus længde være 7 uger.

Tilmelding og mere information om kurserne fås på www.voksenuddannelse.dk. Fagnummeret indtastes i søgefeltet, så kommer man direkte til oversigten oger kurserne rundt om i landet.
 
Man skal desuden have været beskæftiget med gartnerisk arbejde i Folkekirken eller anden offentlig institution i 3 fulde år samt udvist faglig interesse herfor, før en omklassificering kan finde sted.
Til top