Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Kompetenceudvikling

– og hvorfor det er vigtigt?

Der er al mulig grund til at prioritere uddannelse og kompetenceudvikling, for det er til stor gavn for både menighedsrådet og medarbejdere.
 
Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre. Det kan være alt fra en kort sidemandsoplæring til en masteruddannelse på universitetet. Det afgørende er, at man øger sin viden og færdigheder, og at disse nye kompetencer kommer aktivt i spil.
 
Denne guide er en del af projekt “Uddannelsesambassadører i folkekirken” og er tiltænkt både menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere.
Det ønskes, at den kan være med til at styrke forståelsen for vigtigheden af uddannelse, belyse de menneskelige og faglige gevinster, give konkrete redskaber til at sætte uddannelse på dagsordenen og skabe et overblik over de økonomiske aspekter.

Find guide til uddannelse og kompetenceudvikling i folkekirken her.
 
Du kan også lade dig inspirere på følgende hjemmesider:

 

Til top