Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Værnefodtøj.

Værnefodtøj skal bruges, hvis arbejdet ikke kan tilrettelægges og udføres forsvarligt ved brug af almindeligt, hensigtsmæssigt fodtøj.

Valg af værnefodtøj skal tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der er i forbindelse med arbejdet. Man kan fx stille spørgsmål som:
  • Hvilket arbejde skal udføres?
  • Hvordan ser arbejdspladsen og omgivelserne ud?
  • Hvem skal anvende værnefodtøjet?

Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af de personlige værnemidler og har ejendomsretten til dem.

Arbejdsgiveren skal sørge for:
  • at brugerne forsynes med egnet værnefodtøj, og at værnefodtøjet bliver brugt straks ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet
  • at værnefodtøjet til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener. Værnefodtøjet skal være egnet til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet, vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og passe til brugeren, eventuelt efter tilpasning
  • at det valgte værnefodtøj er CE-mærket
  • at værnefodtøjet vedligeholdes, rengøres, tørres og desinficeres i nødvendigt omfang, inden det tages i brug
  • at brugerne får instruktion i brugen af værnefodtøjet bl.a. på baggrund af oplysningerne i brugsanvisningen og oplyses om faren ved ikke at bruge det.

Brugeren skal bruge værnefodtøjet straks fra arbejdets begyndelse og under hele dets varighed. Brugeren skal medvirke til, at værnefodtøjet virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsgiveren skal sikre, at værnefodtøj har de rette værneegenskaber og passer 
til den enkelte bruger og dennes behov samt de vejrmæssige påvirkninger. Værnefodtøj bør af hensyn til komforten - og på længere sigt også føddernes sundhedstilstand - kun have de værneegenskaber, som er nødvendige til det arbejde, der udføres. Værnefodtøjet skal passe til den enkelte medarbejder. Fodtøjet skal sidde fast og have en god pasform - og det er særlig vigtigt for sikkerhedsfodtøj, hvor beskyttelseståhætten hindrer, at skoen kan forme sig efter foden.

Brugeren skal kontrollere værnefodtøjet for fejl og mangler.

Læs hele Arbejdstilsynets vejledning om værnefodtøj her
Til top