Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Sikring af gravsten

Der kan være sikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med (løse) gravsten på landets kirkegårde. Blandt andet har der været en tragisk dødsulykke på Sjælland i august 2016, samt flere anmeldte arbejdsulykker i forbindelse med arbejde ved/med gravsten.

Arbejdstilsynet har fået øget fokus på ulykkesforebyggelsen i forbindelse med løse/usikre gravsten. Arbejdstilsynet har, flere steder i landet, afgivet påbud om sikring af løse gravsten. Men de enkelte påbud tager udgangspunkt i helt konkrete vurderinger, på de enkelte kirkegårde.
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har med den baggrund udarbejdet denne vejledning.
Til top