Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Ulykkesrisici ved gravsten

Der kan være sikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med (løse) gravsten på landets kirkegårde.
 
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for tilsynets virke, der navnlig handler om at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 
Arbejdstilsynet fører på den baggrund tilsyn med arbejdsmiljøet på landets kirkegårde, hvilket i forbindelse med konkrete tilsynsbesøg kan føre til, at tilsynet afgiver påbud om sikring af løse gravsten, der kan være til fare for de ansatte.
 
Arbejdstilsynet har imidlertid ikke lavet nye retningslinjer eller regler vedrørende løse gravsten, ligesom de heller ikke har udstedt noget ”landsdækkende påbud” om sikring af gravsten.
 
Det er altid en konkret vurdering, om en gravsten udgør en risiko for, at ansatte kan komme til skade. I den konkrete vurdering tager de bl.a. udgangspunkt i gravstenens højde, vægt og stabilitet. Hvis det efter en konkret vurdering er nødvendigt af hensyn til de ansattes sikkerhed, giver de påbud om at sikre gravstenen mod at kunne vælte.
 
Det er ikke Arbejdstilsynets vurdering, at der generelt er et stort arbejdsmiljøproblem med sikkerheden for ansatte med og i nærheden af gravsten på kirkegårde. Arbejdstilsynet har således de seneste ca. 2 1/2 år kun afgivet omkring 20 af sådanne påbud, fordelt på landets mere end 2.000 kirkegårde.

Læs hele vejlednignen fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning her
 
Til top