Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Værktøj til systematisk arbejdsmiljø – tjekliste

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning FAR har udarbejdet værktøjet.

Formål:
Formålet med at anvende tjeklisten er at skabe et overblik over niveauet for jeres arbejdsmiljøarbejde og for efterlevelse af lovkrav.  I anbefales at anvende tjeklisten ved en evaluering af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen og gerne i forbindelse med den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse. I vil derved få et overblik over de opgaver, I skal udføre, og hvor langt I er med dem. Det er ikke alle af kravene/opgaverne, der spørges til, som er lovkrav. Nogle af opgaverne er en del af det systematiske arbejdsmiljøarbejde, som Folkekirkens Arbejdsmiljøråd mener, er vigtige at tage med. Men det er selvfølgeligt frivilligt, og det vil fremgå af tjeklisten.
 
Hvordan:
Start med at få samlet alt skriftligt materiale (jeres arbejdsmiljømappe), I har i relation til arbejdet med arbejdsmiljøet. Det være sig APV, arbejdspladsbrugsanvisninger, etc. Når I har samlet det, går I ud fra tjeklisten og svarer på spørgsmålene for at se, hvad I har styr på, og hvad I mangler. Det kan også være, I skal undersøge, hvordan det ser ud i praksis. Det kan fx være, I bliver nødt at tjekke, om arbejdspladsbrugsanvisningerne er placeret der, hvor kemien er placeret. Gennemgangen af mappen og tjeklisten foregår, hvis I har en arbejdsmiljøorganisation i dette regi. Hvis ikke I har en arbejdsmiljøorganisation, skal  gennemgangen ske i et samarbejde med de ansatte, kontaktpersonen og evt. formanden.  Når I har fået et overblik over, hvad I har, og hvad I evt. mangler, skal I udarbejde en plan for det videre arbejde med at få styr på det sidste, eller for hvornår opgaverne skal løses.
 
Læs også:
Til top