Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Bogen alle med fordel bør læse:

”man burde lige kigge
Hinanden i øjnene og
Sige tak for i dag!”


Evalueringsrapport fra projekt ”Samarbejde i Sognet” (SIS)

Nu tænker du måske, mig læse en evalueringsrapport ?, nej nu må han da ha tabt grensaksen!!
Men jeg mener det faktisk. Det er sjældent at den slags litteratur kan fange mig, men denne rapport er faktisk god at blive klog af.

SIS var et projekt, som blev etableret, finansieret af og gennemført i 8 provstier i Viborg Stift i årene 2009-2011 for at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø ansatte imellem og mellem ansatte og menighedsråd i sognene i disse provstier. Det fremgår af rapporten, hvordan arbejdet blev grebet an og efterfølgende udført af provstiernes konsulent, Hans Old Jensen. Den væsentligste del af evalueringsrapporten er dennes masteropgave ved Aalborg Universitet.

Vi har som forbund  været repræsenteret i projektbestyrelsen med Kirkegårdsleder ved Lem,Vejby,Rødding og Lihme kirker i Salling provsti: Ole Møller Andersen vi har derfor været med i selve arbejdet omkring projektet, hvilket er helt naturligt da vi jo alle har en interesse i at samarbejdet fungerer også i sognet.

Det er min vurdering at bogen kan være særdeles nyttig for menighedsråd såvel som ansatte i arbejdet på at få det optimale samarbejde til at fungere. Særlig spændende syntes jeg er erfaringerne med forsøgene med ”daglig leder” og ” fælles præstehus” Vi kan jo også lærere af de mislykkede forsøg.
Ligeledes er der gode anvisninger til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Bogen findes i en elektronisk udgave, som provstierne er blevet opfordret til at videresende til menighedsrådene, men du kan også gå ind og downloade den ved at klikke her
Læs den og brug dens erfaringer!

Bjarne Rødkjær
Forbundsformand.
Til top