Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) blev en realitet pr. 1. september 2016, hvor Hans Hjerrild tiltrådte som daglig leder af rådgivningen. Meget af energien i projektet er indtil nu lagt i projektopstart, intern kommunikation og ad hoc opgaver, for at finde det bedste format for Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.
 
Hvad går rådgivningen ud på?
FAR sælger som tidligere skrevet sine ydelser ud fra to modeller - abonnementer og enkeltopgaver.  
I abonnementsordningen vil I kunne få hjælp til de konkrete opgaver, der udspringer af de lovbundne opgaver, der skal løses af alle uanset om det går godt eller mindre godt. Det er opgaver som APV lovpligtige eftersyn etc. Opleves der større problemer eller mere komplekse problemstillinger, er det muligt at købe rådgivning til løsning af de problemer uden for abonnementsordningen. Enkeltopgaverne handler om større og mere komplekse opgaver. Det kan fx dreje sig om løsning af konflikter
 
Salget af opgaver
FAR har siden opstarten solgt en del opgaver og er begyndt at løse opgaver for kunderne. På nuværende tidspunkt har FAR solgt opgaver inden for facilitering af APV, afholdelse af temadage inden for det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndterings forløb, projekt om udvikling af social kapital samt inspirationsoplæg om arbejdsmiljøarbejdet. Derudover har der været interesse for at købe abonnementer af både provstier og menighedsråd. Set i lyset af at vi ikke har gjort så meget for at reklamere endnu, er det godt gang i rådgivningen.
 
Kontakt
Har I brug for rådgivning eller står I en arbejdsmiljø udfordring, er I velkommen til at kontakte Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning:

TLF: 21 79 11 11 eller
MAIL: mail@kirketrivsel.dk

Så kan vi rådgive Jer, så I finder den rette løsning. 

Læs meget mere om arbejdsmiljøet på www.kirketrivsel.dk

Hvem står bag FAR?
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet står bag FAR. Det betyder, at alle folkekirkens organisationer, store som små, bakker op om og støtter arbejdsmiljørådgivningen. 
Til top