Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø.

FAR tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser en kvalificeret og neutral rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer.

Konsulenterne bag Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har viden om den folkekirkelige struktur og organisation og kan bidrage til meningsfuldt at skabe et bindeled mellem på den ene side folkekirkens kerneydelse og på den anden side hensynstagen til medarbejdernes trivsel og udvikling.

Rådgivningen er for ansatte og ledere i folkekirken.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning fungerer som sekretariat for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.
 
Kontakt
Har I brug for rådgivning eller står I en arbejdsmiljø udfordring, er I velkommen til at kontakte Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning:

TLF: 61221781 eller
MAIL: far@km.dk

Så kan vi rådgive Jer, så I finder den rette løsning. 

Læs meget mere om Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning her

Hvem står bag FAR?
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet står bag FAR. Det betyder, at alle folkekirkens organisationer, store som små, bakker op om og støtter arbejdsmiljørådgivningen. 
Til top