Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Barselsvejledning.

Finansministeriet og CFU har med vejledningen ønsket dels at give et overblik over området, dels – bl.a. ved konkrete eksempler – at give svar på de mange forskelligartede og detaljerede spørgsmål, som reglerne har givet anledning til.

Vejledningen er opbygget således, at der først gives en kortfattet orientering om den relevante lovgivning (kap. 1) og dernæst en gennemgang af barselsaftalen i hovedtræk (kap. 2).

Barselloven regulerer retten til fravær og retten til dagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption for biologiske forældre og adoptanter, herunder adoptanter af en registreret partners barn. Den regulerer endvidere varslingsreglerne i tilknytning hertil.
Reglerne om anciennitet og bevisbyrde i forbindelse med afsked er derimod fastsat i ligebehandlingsloven.
Den ansatte kan i en række tilfælde selv bestemme placeringen af orlovsugerne, men i andre tilfælde kræver det en aftale med arbejdsgiveren.
I det følgende gennemgås barselloven. Ved gennemgangen anvendes følgende begreber:
 
   
Graviditetsorlov:
4 uger før fødslen til moderen
Barselsorlov:
14 uger efter fødslen til moderen
Adoptionsorlov:
14 uger efter modtagelsen til en adoptant
Fædreorlov:
2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen til faderen
Forældreorlov:
32 uger til hver af forældrene efter de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen (kan udstrækkes til enten 40 eller 46 uger).
 

Det bemærkes, at der ikke gælder særlige regler for tvillinge- og andre flerbørnsfødsler.

Læs reglerne omkring barsel her

 
Til top