Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Psykisk arbejdsmiljø

Nyt dialogredskab
De senere års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har tydeliggjort, hvordan især højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkenlige arbejdspladser.

På denne baggrund har Kirkeministeriet i samarbejde med parterne på folkekirkens område fået udviklet et dialogredskab, som kan bruges til at tage en drøftelse på de kirkelige arbejdspladser af, hvordan man gerne vil omgås hinanden, og hvordan man gerne vil samarbejde.

Dialogredskabet kan ses her

Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken
Mens det generelle arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret for folkekirkens ansatte i de senere år, viser en undersøgelse, at der stadig er særlige problemer i forhold til præsterne.
25% af præsterne oplyser ifølge en undersøgelse, at de inden for det seneste år af og til har været udsat for mobning. For 8% er det sket mindst en gang om måneden. Til sammenligning svarede 11,6 % beskæftigede på det øvrige arbejdsmarked i 2014, at de havde været udsat for mobning inden for det foregående år.
Se analysen her


Vold og chikane
Der har i folkekirken, som på den øvrige del af arbejdsmarkedet, været tilfælde, hvor man har oplevet vold og chikane i en sådan grad, at arbejdsmiljøet er blevet belastet. 

Der må ikke herske tvivl om, at vold og chikane i folkekirken ikke tolereres. I de tilfælde hvor vold eller chikane udøves mod ansatte i folkekirken pga. deres funktion som offentlig ansat, skal der altid sikres den nødvendige støtte. Dette gælder uanset om volden eller chikanen er blevet udøvet i eller udenfor arbejdstid. 

Kirkeministeriet har udarbejdet nærværende vejledning om mulige reaktionsmuligheder.
Vejledningen kan ses her

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012
I 2012 blev der gennemført en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Alle ansatte blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Resultaterne af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken
Rapport om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.
Bilag til rapporten om det psykiske arbejdsmiljø.
Handlingsplan for opfølgning af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.
Til top