Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Betingelser for efterløn

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få udbetalt efterløn. Ring til Min A-kasse, hvis du er i tvivl om noget. Efterlønsreformen fra 2011 bevirker, at efterlønsalderen gradvist sættes op, og derfor varierer efterlønsalderen efter fødselsdato og -år. Se her, hvornår du kan gå på efterløn.


Betingelser for at kunne gå på efterløn:

  • Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.
  • Du skal være nået din efterlønsalder.
  • Du skal opfylde to anciennitetskrav: 30 års medlemskab af en a-kasse samt et tilsvarende antal års indbetaling af efterlønsbidrag. Der findes dog en overgangsordning.
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Min A-kasse skal derfor vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du f.eks. har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
  • Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset udstedes. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Hvis du har et efterlønsbevis, er det dog ikke en betingelse, at du er rask på overgangstidspunktet.
  • Du skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land. Der gælder særlige regler, hvis du har arbejdet eller været forsikret i udlandet.
  • Du skal søge Min A-kasse om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn, hvis du har en selvstændig bibeskæftigelse.
Til top