Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Regler og vejledninger

I menuen kan du tilgå de vigtigste punkter som eksempelvis overenskomstforhold for gravere og visse kirkegårdslederer samt Kurser og uddannelse.
Punket overenskomstansatte er for gravere og tjenestemænd er både for gravere og kirkegårdsledere.
Man kan se på sit ansættelsesbevis om man er ansat på den ene eller anden måde.
Til top